Menu Egypt Bha hotline number delivery

Bha

Bha menu

01156690929

34 K Total Views

Branches - Updated on 2022-10-10

 • Al Sayda Zainb
 • 01101251146 01005194201
 • Al Sayda Zainb
 • Al Sayda Zainb
 • Al Sayda Zainb
 • Madeent Nasr
 • Madeent Nasr
 • Hadayq El Koba
 • Al 3basya
 • Holwan

Areas

 • Cairo - nasr-city
 • Cairo - helwan
 • Cairo - el-sayeda-zeinab
 • Cairo - Abbasiya
 • Cairo - hadayek kobba

Updated on: 2022-10-10

Bha menu

Branches - Updated on 2022-10-10

 • Al Sayda Zainb
 • 01101251146 01005194201
 • Al Sayda Zainb
 • Al Sayda Zainb
 • Al Sayda Zainb
 • Madeent Nasr
 • Madeent Nasr
 • Hadayq El Koba
 • Al 3basya
 • Holwan

Bha menu

Bha reviews


Your review will be reviewed within 24 hours

Bha Restaurant Branches

Abo El Reesh st.
Al Naserya
Soor Magra El 3oyon st.
Poor Sa3ed st.
3bas El 3qad st.
El Hadeeqa El Dawlya
Hadayq El Koba
Al 3basya
7 El Marwa Blooks